Hoewel Entropal de internetpagina’s en de daaruit voortkomende informatie zorgvuldig samenstelt, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) juist of actueel is. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat informatie regelmatig kan worden gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor activiteiten die worden ondernomen op basis van de op- of via (hieronder zijn begrepen de links naar informatiebronnen van derden) de website beschikbaar gestelde informatie. 

Entropal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige (in)directe schade, op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van het gebruik deze informatie, of als gevolg van het niet (volledig) beschikbaar zijn van deze informatie door het niet- of onjuist functioneren van deze website.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de standaard Algemene Voorwaarden van de VMRG 2011, op 5 december 2011 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht (aktenummer 11/265).

Wij bespreken graag uw wensen

Bedrijfsnaam
Invalid Input

Telefoon
Vul een telefoonnummer in

Naam*
Vul een naam in

E-mail*
Vul een geldig e-mailadres in

Vraag / opmerking
Invalid Input

*
Invalid Input

Deel deze pagina Linkedin